ALGEMENE VOORWAARDEN CHALET 149, TEXEL DE KRIM:

 

 • Reserveren:
  Het maken van een voorlopige reservering geschied door het invullen van de overeenkomst toegezonden per mail of post. De reservering wordt definitief als 50% van het totaal bedrag (totaal bedrag is huursom, borg en eindschoonmaak) binnen tien dagen op onze rekening ING 2032759 t.n.v. T.E.C. van Loon-Foolen is bijgeschreven. U ontvangt hiervan een reserveringsbevestiging. Het restbedrag dient u 6 weken voor aankomst te hebben voldaan. Indien de aanbetaling niet binnen tien dagen is bijgeschreven houden wij ons het recht voor het vakantiehuis aan een andere partij te verhuren.
  Zowel wij als u zijn aan de boeking gebonden zodra de boeking door beide partijen is getekend op de overeenkomst.

 • Late reservering Indien u een reservering maakt binnen 6 weken voor aankomst, dan dient u per ommegaand het gehele factuurbedrag te voldoen. Bij niet tijdige betaling komt de gemaakte reservering te vervallen.

 • Sleuteloverdracht
  Tussen 15.00 en 17.30 uur kunt u op de aankomstdag de sleutel voor Chalet 149 afhalen. Afwijking van deze tijd dient u zo spoedig mogelijk door te geven aan de receptie van de Krim i.v.m. de sleuteloverdracht bij de receptie van de Krim (meer informatie in uw bevestigingsbrief). U dient bij de receptie van de Krim € 15,-- (zegge; vijftien euro) borg te betalen. Deze borg krijgt u volledig retour bij inlevering van de sleutel na uw verblijf, wederom aan de receptie van de Krim.

 • Borg en schoonmaak
  Als verhuurder zorgen wij ervoor dat het vakantiehuis fris en schoon is. Bij vertrek zorgt u er voor dat de afwas is gedaan, het huis en terrein bezemschoon zijn, het vuilnis in desbetreffende containers van de Krim is gedaan in afgesloten vuilniszak. De eindschoonmaak van € 50,-- (zegge; vijftig euro) is verplicht.
  Eventuele defecten en vermissingen kunt op de dag na aankomst doorgeven. Overige defecten en vermissingen zullen u in rekening gebracht worden, eveneens als er extra schoonmaakkosten nodig zijn. Mocht alles goed verlopen zijn, dan wordt de borg van 50,-- (zegge; vijftig euro) binnen 2 weken na vertrek aan u terug gestort.

 • Linnen
  Dekbedden en kussens zijn bij ons aanwezig. Linnengoed dient u zelf mee te nemen.

 • Annulering- en reisverzekering
  Om risico’s te vermijden adviseren wij u dringend een annulerings- en een reisverzekering af te sluiten.

 • Huisdieren
  Huisdieren zijn toegestaan, max. 1, uitsluitend in overleg en tegen betaling.

 • Maximaal aantal gasten
  U mag met ten hoogste met 4 personen gebruik maken van het Chalet. Het is voor u en uw gasten niet toegestaan om te kamperen in de tuin.

 • Roken
  We doen een dringend verzoek aan u niet binnenshuis te roken. Bij eventueel gebleken schade aan de inboedel, ten gevolge van roken binnenshuis verhalen wij de schade op uw aansprakelijkheidsverzekering.

 • Storingen en klachten
  Defecten, storingen en klachten dient u zo spoedig mogelijk aan ons en de receptie van de Krim kenbaar te maken, zodat wij de gelegenheid hebben deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.

 • Uw verantwoordelijkheid
  U dient de reserveringsbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren en eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk aan de verhuurder te communiceren. De huurder en degene die hem/haar vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies of schade aan Chalet 149, direct of indirect ten gevolg van het verblijf.

 • Voorbehoud
  Wij doen ons uiterste best uw bezoek aan Chalet 149 zo aangenaam mogelijk te maken. Omdat we kleinschalig zijn, moeten we ons echter ook beschermen tegen onvoorziene omstandigheden, fouten, technische storingen en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Bij alles geldt echter dat we u steeds zo goed mogelijk informeren.
  In geval van oorlog, overheidsbesluit, terrorisme, rampen, staking, binnenlandse onrust of andere omstandigheden die niet voorzien kunnen worden op het moment van boekingen niet door de verhuurder of huurder beïnvloed kunnen worden en waardoor het niet mogelijk is de verplichtingen uit de reserveringsbevestiging na te komen kunnen zowel u als wij schriftelijk de overeenkomst ontbinden zonder de verplichting tot enige schadevergoeding. Vertragingen in uw reis, ook als deze worden veroorzaakt door uit dienst name van trein-, boot- en vliegverbindingen en dergelijke, gelden niet als overmacht. Evenmin zaken als ziekte, overlijden, ongelukken en dergelijke waartegen u zich kunt beschermen middels een annuleringsverzekering.

 • Aansprakelijkheid voor eigendommen en schade
  Wij hebben geen formele aansprakelijkheid voor eigendommen van gasten die aanwezig zijn. Mocht blijken dat wij onzorgvuldig hebben gehandeld of op andere wijze schuldig zijn dat eigendommen verdwijnen of beschadigen nemen we uiteraard hiervoor onze verantwoordelijkheid.

 • Annulering en kosten
  Bij annulering rekenen wij de onderstaande kosten:
  Annulering tot 12 weken voor aankomst: 50% van het gehele bedrag.
  Annulering tot 4 weken voor aankomst: 100% van het gehele bedrag.
  We adviseren u dringend een annuleringsverzekering af te sluiten.
  Toeristenbelasting is bij Chalet 149 inbegrepen.

 • Vertrekdag

 

U dient het verblijf voor 10.00 te verlaten en de instructies m.b.t. de sleutel op te volgen zoals vermeld in uw reserveringsbevestiging.